Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Analyse

90 % af indtægter hos fagblade kommer fortsat fra print!

- Medlemsundersøgelse for Danske Specialmedier om platformstrategi, onlinesalg og rentabilitet

Danske Specialmedier har i samarbejde med adtrafficking.info og IFO - Institut for Opinionsanalyse - gennemført en undersøgelse blandt medlemmer om brugen af medie platforme, forventningerne til udviklingen indenfor en 5-års horisont og ikke mindst vurdering af indtægtsgivende aktiviteter nu og i fremtiden.

Ikke overraskende viser analysen, at afhængigheden af indtægter fra printannoncer er stor - hele 89 % af indtægterne fra annoncesalg hentes via print, vurderer medierne. Analysen har dog en overrepræsentation af organisations- og foreningsudgivne medier, hvor de forlagsudgivne (rent kommercielle) medier iflg analysen har formået at sprede annonceindtægterne på flere platforme, ikke mindst fra web.

Platforme.
Stort set alle udgivere i dag er reelt multimedie-udgivere med platformstyngde indenfor print (97%), website ( 89%), nyhedsbrev (68%) samt epaper udgave (60%). Budene på fremtidig udgivelse (om 5 år) kredser iflg analysen omkring en faldende afhængighed af print (67 %) og en markant øget rolle til især mobile platforme (smartphones og tablets), serviceret via apps og mobilnet. Hertil forventes en øget integration med sociale medier ikke mindst Facebook.

Mantraet handler dermed om øget integration og samspil mellem de primære platforme - og fremtidigt mobile platforme - kombineret med en reduceret rolle for print, hvor opgaven bliver at pege på præcist, hvilke kombinationer af platforme der skal erstatte nedgang i print. Analysen viser også, at de kommercielle forlag ikke forventer at forlade print i samme tempo som foreningerne. Forklaringen kan være, at fravalg af print for sidstnævnte sker for at spare trykning og distribution. Andelen af medier, der tilbyder epaper (bladre pdf løsninger) er uændret over 5 års horisonten.

Fremtidige indtægter.
Den digitale konvertering har medført betydelige indtægtstab - ikke mindst hos medierne. Analysen peger på, at det er lettere at identificere det aktuelle fald i annonceindtægter fra print, men betydeligt vanskeligere at identificere og opbygge nye indtægtskilder. Forventninger kredser først og fremmest om at skabe øgede indtægter fra websitet (enten via annoncer eller betaling for indhold) og nyhedsbrevene. Dernæst epaper løsningen, mobil tjenester og apps. Interessen - eller nødvendigheden - for at opdyrke helt nye områder er stor: Kursusvirksomhed, permission/lead salg, udgivelse af årbøger/fagbøger og e-butik med ikke medierelaterede produkter er blandt de tanker, der beskriver behovet for at opdyrke nye og ofte utraditionelle indtægtsstrømme.

Største udfordring for indtægter - er nettet.
Det kan siges kort: Ingen vil betale nok for hverken indhold - eller annoncer - specialmedierne kæmper på linje med andre mod den "gratis kultur", der fortsat tegner nettet. I relation til annoncemarkedet er forståelsen for nichemålgruppers værdi ikke på plads hos mange annoncører, af flere forskellige årsager: De større mediekøbere tænker trafik og afregning per 1000 visninger (CPM). Det er helt uinteressant for de fleste specialmedier. De mindre annoncører (i print) er ikke overbeviste om effekten, og dokumentationsbehov og salgsfokus overstiger i betydelig grad de potentielle indtægter. Analysen viser, at mere end to ud af tre specialmedier anvender faste priser for en periode.

Specielt for organisationsudgivne medier ligger der også en problemstilling i med hvilket formål - og indhold - et website drives. Hvor de kommercielle medier driver sites i direkte relation til medie og målgrupper, har organisationen oftest et behov for at formidle politisk betinget indhold. Dette giver problemstillinger omkring såvel "samlet budskab" som interesse for annoncer på sitet.

Om analysen.
Analysen blev gennemført i uge 41 til uge 43 via Internettet ved fremsendelse af e-mail invitationer til redaktører i medlemsvirksomhederne hos Danske Specialmedier.
99 medlemmer har startet undersøgelsen, og har svaret på det første spørgsmål, svarende til en gennemførelsesprocent på 38 %.

Hent hele analysen nedenfor samt en præsentation fra medlemsmøde d. 26. okt. 2011 med de væsentligste tabeller og kryds.

Filer til download

BilagStørrelse
DS_Medlemsundersøgelse_2011_IFO.pdf257.57 kB
DS_Medlemsundersøgelse_IFO_præsentation.pdf253.02 kB

Mere om nøgleordene