Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Nøgleord: Danske Specialmedier | Danske Specialmedier

Fremtidens specialmedier, nyhedsugen og generalforsamling

Dato: 
31/03/2009 - 14:00

Fremtidens specialmedier, nyhedsugen og generalforsamling

Danske Specialmedier indbyder til et fagligt arrangement med fokus på fremtidens specialmedier og specialmediernes rolle i den journalistiske fødekæde - efterfulgt af generalforsamling og en let buffet.

Tirsdag den 31. marts kl.14.00-18.00 på Axelborg, Vesterbrogade 4 A, København V

Programmet er:

5,4 millarder kr. i mediestøtte i Danmark

 

Medieforskerne Anker Brink Lund og Preben Sepstrup offentliggjorde tirsdag i samarbejde med Rambøll Management en kortlægning af mediestøtten i Danmark.

Redegørelsen viser, at den samlede mediestøtte i Danmark i 2007 beløb sig til 5,4 milliarder kr. Heraf gik de 3,9 milliarder kr. til elektroniske medier - mens der var 1,5 milliarder kr. til de trykte medier.

På den elektroniske side er DR den store støttemodtager med 3,3 milliarder kr., som kommer fra medielicensen.

Hvad kan fagbladene lære af kioskmagasiner

Dato: 
05/11/2008 - 14:00

Dette spørgsmål vil bladudviklingskonsulent Søren Frederiksen besvare på et møde i Danske Specialmedier.             

Arrangementet er blevet afholdt.

Danske Specialmedier om mediestøtte

Danske Specialmedier har i forbindelse med medieudredningen, som gennemføres af Rambøll i samarbejde med medieforskerne Anker Brink Lund og Preben Sepstrup udarbejdet et notat, som har indgået i det analysearbejde, der offentliggøres tirsdag den 30. september.

Notatet er i en ajourført gengivet nedenfor.

                                                                                          

Notat Danske Specialmedier om mediestøtte

Formålet med mediestøtten:

Danske Specialmedier til Skattekommissionen om moms på medier

Danske Specialmedier opfordrer i et brev Skattekommissionen til at indarbejde en mulighed for differentieret moms for medier i de modeller til ændring af skattesystemet, som kommissionen skal fremlægge i begyndelsen af 2009.

Vindere 2012

Københavns Rådhus dannede for 32. gang rammen om Danske Specialmediers uddeling af Anders Bording Priserne 2012.

Der var i alt 57 indstillede projekter blandt specialmedierne til de 5 kategorier, og ca 160 var mødt op for at tage del i overrækkelsen.

Specialmediernes annonceomsætning 5 % frem i første kvartal 2012

Annonceomsætningen for første kvartal 2012 voksede med 5 % i forhold til første kvartal sidste år. Det viser indberetningerne til Danske Specialmediers Annoncebarometer.

RFU 2011 DS medlemmer

Annonceomsætning faldt med 2,8 % i 2011 blandt Danske Specialmediers medlemmer.

 

Danske Specialmedier har i lighed med tidligere år indsamlet data for annonceomsætningen hos medlemmerne til brug for den årlige Reklameforbrugsundersøgelse.

Debat om mediestøtte på DS-generalforsamling

Forhandlingerne om mediestøtte var i centrum på Danske Specialmediers generalforsamling onsdag.
Formanden for Danske Specialmedier Kristian Lund efterlyste en hurtig modernisering af mediestøtten, så en nyordning kan træde i kraft den 1.januar 2013.
Under den efterfølgende debat var der fuld opbakning til Danske Specialmediers forslag til en reform af mediestøtten.
Kristian Lunds beretning er vedlagt.
På generalforsamlingen blev Henrik Lisberg, Landbrugsmedierne, nyvalg til bestyrelsen, i stedet for Anne Nimb, Kommunikation og Sprog, som ikke ønskede genvalg.

Prisen for digitale medier 2012

Indstillinger til Prisen for digitale medier 2012.

- se alle kategorier her:

 

Ing.dk
Hermed indstiller jeg ing.dk's crowdsourcing-projekt "Verdens bedste højttaler" til Bordingprisen for digitale medier

Ved denne tid næste år har højttalerbygger Ole Witthøft sammen med Ingeniørens læsere bygget intet mindre end verdens bedste kompakthøjttaler. Den skal fremvises og stå sin prøve på hifi-messen ‘High End' i München 2013.