Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Anders Bording Priserne

Medieprisen 2011

Anders Bordings Mediepris.

Anders Bordings Mediepris gives til et specialmedie (fagblad, tidsskrift, magasin, digitalt medie), der på en i øjenfaldende måde har bidraget til højnelse af specialmediernes omdømme. Ved bedømmelsen tages hensyn til mediets kommunikationsmæssige opgaver, læserkreds og ressourcer.

 

Natur & Miljø

Danmarks Naturfredningsforenings medlemsmagasin 'Natur & Miljø' blev i 2010 relanceret med det formål at kaste støvet af sig.
Magasinet er Danmarks største naturmagasin, der både rummer klassisk magasinjournalistik og medlemsinformation. 

Læs hele indstillingen her

Børn & Unge

Hermed indstilles fagbladet Børn&Unge til Anders Bordings Mediepris

Fra august 2010 overgik pædagogernes fagblad Børn&Unge til at udkomme hver 14. dag. Det første halve år med enkelte undtagelser, men fra starten af 2011 fast hver 14. dag, dog ikke i sommerferien og julen. Bladet udkommer nu 22 gange om året. De redaktionelle sider blev øget fra 24-28 i hvert nummer til 40-42, afhængig af annoncemængden. Stillingsannoncerne blev flyttet fra midten af bladet til slutningen

Læs hele indstillingen her

Spejlet

Indstilling af Spejlet til Medieprisen

Spejlet er medlemsblad for Danmarks Frisør og Kosmetiker Forbund (DFKF) og udgives 11 gange årligt.
Med 4500 medlemmer er det et lille forbund, som står med et kæmpemæssigt problem: Medlemmernes kemiske arbejdsmiljø gør dem syge. I intet andet fag accepterer myndighederne, at halvdelen har eksem, og en tredjedel har astma.

Læs hele indstillingen her
 

Magasin K

Indstilling af Magasin K til Anders Bordings Mediepris 2011

DJs Kommunikationsmagasin, Magasin K blev i 2010 relanceret med nyt indhold og ny visuel identitet med det formål at skabe et stærkere specialmedie til DJs medlemmer, der arbejder med og interesserer sig for kommunikationsfaget.

Læs hele indstillingen her 

 

Tænk Penge

Magasinet Tænk Penge indstilles til Anders Bordings mediepris 2011:
Tænk Penge vil forandre den finansielle sektor - og gør det!
Tænk Penge blev lanceret marts 2009, udkommer fire gange årlig og har i dag ca. 20.000 abonnenter. Fremtiden tegnede dyster primo 2010. Men i juni valgte tre fjerdedele af førsteårsabonnenterne at købe endnu et år, endda til en højere pris. Sammen med en fornuftig nytegning og et stramt redaktionelt budget betyder det, at Tænk Penge ikke bare overlever, men lever godt.

Læs hele indstillingen her

 

DJØF Bladet

Djøfbladet indstilles til Anders Bording Mediepris 2011

Djøfbladet blev relanceret i januar 2011med væsentlige indholdsmæssige og grafiske nyskabelser. Hvor djøfbladet tidligere primært har henvendt sig til offentligt ansatte, skal bladet i dag fremstå som et moderne magasin, der henvender sig til alle typer djøfere, uanset om de er privat eller offentligt ansatte, studerende, arbejdsløse eller pensionister.

Læs hele indstillingen her

Tænk Penge

Jeg vil gerne indstille Janne Aagaard fra Tænk Penge tll årets Bording Pris

Janne overtog bladet Tænk Penge i (tror jeg) januar 2010. Bladet var startet i 2009 under krisen og havde en svær start. Da Janne kom til var bladet mere end lukningstruet og havde en forventet levetid på ganske få måneder.

Janne vendte skuden ved at løfte bladet markant - og leverede et flot 2010 resultat:

Læs hele indstillingen her

Food & Culture

Indstilling til Anders Bordings Mediepris 2011

Landbrug & Fødevarers magasin Food & Culture udkom i januar 2011 som en relancering, hvor et nyt månedsmagasin i højere grad skulle spille sammen med et nyhedsorienteret website. Magasinet skal skabe større viden om fødevareerhvervet og rummer derfor både reportager, analyser, tal, viden og indsigt som formidles via klassisk magasinjournalistik.

Læs hele indstillingen her

Perspektiv

Fra Bibliotekspressen til PERSPEKTIV
Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv udkom første gang i januar 2011 og er en
gennemgribende relancering fra fagblad til fagmagasin: nyt navn, nye journalistiske formater, nyt design og nyt layout samt bedre papirkvalitet.

Læs hele indstillingen her

RASK Magasinet

Hermed indstilles RASK Magasinet til Anders Bordings Mediepris 2011
RASK Magasinet så dagens lys i 2006 og er det første magasin af sin art. Magasinet udfylder et reelt tomrum, idet der har ikke tidligere været noget tilsvarende medie. RASK Magasinet er målrettet mænd og kvinder som for en stund eller for altid må opleve sig selv som patient eller pårørende. Der er årligt tale om, at ca. 1 million danskere indlægges på danske sygehuse og hospitaler; alle disse mennesker har også pårørende. Dvs. at RASK Magasinet er målrettet en indtil 2006 overset og meget stor gruppe sårbare danskere.

Læs hele indstillingen her

KK Københavns Kommuneskole

Indstilling af KK Københavns Kommuneskole til Anders Bordings Mediepris
Før alt bliver digitalt, kan I lige nå at give medieprisen til et gammeldags papirblad med 104 år på bagen.
KK præsenterer alle journalistiske genrer fra reportager, nyhedsartikler, dybdeborende journalistik til analyserende lederartikler, feel good stof og faglig information.

Læs hele indstillingen her

Momentum

Momentum indstilles hermed til Anders Bordings Mediepris 2011

I en medieverden, hvor breaking news fra kulørte retssager og kildernes kendisfaktor ofte dominerer over væsentlige problemstillinger og god gammeldags dokumentation, er det en fornøjelse at støde på medier, der vægter substantielle problemstillinger og prioriterer dokumentation via grundig og selvstændig research.

Læs hele indstillingen her

Udvikling

Magasinet Udvikling indstilles til Anders Bordings Mediepris 2011

I februar 2011 relancerede vi Danidas blad Udvikling som globalt magasin med seks årlige udgivelser og et nyt redaktionelt koncept.
Vi indstiller Udvikling til medieprisen, fordi det med relanceringen er lykkedes at puste nyt liv i u-landsstoffet gennem en målrettet satsning på oplysende og væsentlige artikler, genre- og fortællemæssig variation og et grafisk design, der signalerer globalt udsyn, overblik og elegance.

Læs hele indstillingen her

Kommunen

Vi indstiller avisen Kommunen til medieprisen, fordi:
• Kommunen har fordoblet antallet af udgivelser og er blevet en ugeavis. Samtidig er omsætningen firedoblet siden relanceringen for halvandet år siden.
• Læsertallet er ifølge Index Danmark/Gallup (2. halvår 2010) 37.000 pr. udgave. Det skønnes at være en fordobling af læsertallet siden 2009.
• Kommunen var tidligere et 'ufarligt', afsenderstyret medie. I dag sætter avisen ugentligt den kommunale dagsorden med afsløringer, undersøgelser og analyser og har således med en kritisk redaktionel linje fået væsentlig større gennemslagskraft.
• Kommunen har fået et helt nyt design og layout (allerede præmieret af Bording i 2010).

Læs hele indstillingen her

Videnskab.dk

Indstilling af Videnskab.dk til Anders Bording Medieprisen 2011

Videnskab.dk har sat nye standarder for videnskabsjournalistik i Danmark. Siden åbningen i 2008 har vi genopfundet og flyttet hegnspæle for genren. Dertil har vi i 2011 relanceret Videnskab.dk på en ny cms-platform med nyt design og layout.

Læs hele indstillingen her

Ing.dk

Indstilling af Ing.dk til Anders Bording medieprisen 2011

Vi indstiller hermed Ingeniørens website ing.dk til medieprisen, fordi det som et af få danske medier er i stand til at inddrage sine mange ekspertbrugere og således sikre den faglige stemme i samfundsdebatten og nyhedsformidlingen.

Dette er en af specialmediernes væsentligste opgaver, og ing.dk viser, at det ikke bare kan lade sig gøre, men at det også i kombination med nettets interaktive muligheder skaber stærkere journalistik og en faglighed, som sikrer specialmediernes berettigelse i det moderne nyhedsbillede.

Læs hele indstillingen her

Samvirke

Indstilling af månedsmagasinet Samvirke til Anders Bordings Mediepris 2011

Motivering:

Samvirkes relancering gør magasinets velresearchede journalistik nærværende og relevant for et meget bredt publikum på hele 934.000 læsere. Samvirke har de seneste år taget turen fra ordrigt - af og til elitært - kulturtidsskrift til et stramt redigeret magasin, der tager udgangspunkt i sine læseres hverdag og serverer journalistiske kalorier i faste formater i et grafisk imødekommende magasin.

Læs hele indstillingen her

Scenario

Indstilling til Bordings Mediepris
SCENARIO er et nyt internationalt magasin, der udkommer i to versioner på dansk og engelsk. Det udgives af Instituttet for Fremtidsorientering, og nogle havde derfor nok forventet et magasinformat, udviklet udelukkende til elektronisk brug. Det er jo fremtiden, forlyder det. Og det er også delvist rigtigt, hvorfor vi også arbejder på en e-version direkte til tablet computers. Men papiret er ikke dødt, og med SCENARIO har Morten Grønborg og det øvrige redaktionshold vist, at dets taktile egenskaber fortsat er uovertrufne, når det gælder fotos, tekst og grafik i samspil.

Læs hele indstillingen her

HK Kommunalbladet

Indstilling af HK Kommunalbladet til Anders Bordings Mediepris 2011

Kommunalbladet blev relanceret juni 2010 efter en lang og grundig udviklingsproces.
Baggrunden var HK/Kommunals ønske om, at medlemsbladet skaber værdi for organisationen ved at være populært blandt læsere og annoncører. Dette var under pres, idet læsertallene var vigende. Relanceringen lykkedes over al forventning. Sammenlignende
læseranalyser fra et eksternt bureau viser efterfølgende markante fremgange på alle parametre. Relanceringen cementerede dermed for organisationen behovet for et medlemsblad.

Læs hele indstillingen her

Amnesty

Amnesty Internationals medlemsblad AMNESTY besluttede i efteråret 2010 at sætte fokus på Irak. Men hvordan gør man det på en ny måde med et land, der siden invasionen i 2003 har fået så massiv omtale og opmærksomhed i danske og udenlandske medier? Svaret var Eva Plesner og Flemming Weiss Andersen, der er freelancereportere med base i Cairo, og som mindst én gang om året siden 2003 har besøgt Irak.

Læs hele indstillingen her

Fagbladet FOA

Indstilling af Fagbladet FOA tilAnders Bordings Mediepris 2011
Haves: Sagligt og lidt harmløst fagblad
Ønskes: Dagsordensættende, varieret og moderne fagblad

Sådan var situationen i forsommeren 2010,da FOAstadig udgav bladet fag og arbejde. Allerede firemåneder senere - i oktober 2010 - blev dette blad erstattet af det nye Fagbladet FOA.

Læs hele indstillingen her

 

Filer til download

BilagStørrelse
Natur.pdf6.1 MB
Børn & Unge indstilling.doc27 kB
Bording_mediepris_magasin k.doc143 kB
Spejlet indstilling Anders Bording-prisen 2011.doc2.19 MB
TænkPenge Indstilling.pdf151.01 kB
Bording pris 2011 Mediepris red djøf.doc29 kB
Janne Aagaard fra Tænk Penge Mediepris.doc25 kB
Food & Culture Indstilling til Anders Bordings Mediepris 2011.doc126.5 kB
Rask Indstilling til Anders Bordings Mediepris 2011.doc31 kB
Indstilling af KK Københavns Kommuneskole til Anders Bordings Mediepris.doc23 kB
Momentum Anders Bordings Mediepris 2011.doc22.5 kB
Indstilling Udvikling Bording mediepris.doc39.5 kB
Kommunen indstilling.pdf4.53 MB
Anders Bording mediepris Videnskab.dk_.doc219 kB
Bording_medieprisen_ing dk_cat1.doc25.5 kB
medieprisen 2011 Samvirke.doc26 kB
Scenario Indstilling til Bordings Mediepris.doc24 kB
medieprisen 2011 Samvirke.doc26 kB
Fagbladet FOA.pdf338.98 kB
Indstilling af HK Kommunalbladet.doc1.23 MB
Perspektiv indstilling.pdf663.83 kB

Mere om nøgleordene