Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Anders Bording Priserne

Prisens statutter

Anders Bording Prisen
- uddeles efter nedenstående bestemmelser

ARTIKEL 1
Anders Bording Prisen er Danske Specialmediers hæderspris og uddeles hvert forår.
Hædersprisen har navn efter Anders Bording, som i 1666 udgav det første periodiske tidsskrift i Danmark. Prisen er indstiftet af Dansk Fagpresse den 20. august 1964.
Anders Bording Prisens formål er at skabe øget opmærksomhed om specialmedierne - såvel inden for medlemskredsen som over for offentligheden og samfundet i det hele taget. Specialmediernes adelsmærke er journalistik til niche-målgrupper. Ved bedømmelsen lægges der derfor særlig vægt på projekternes gennemslagskraft over for deres individuelle målgrupper. Ved bedømmelsen tages desuden hensyn til mediets formål og ressourcer.

ARTIKEL 2
Anders Bordings Journalistpris uddeles til en person eller et team for en bemærkelsesværdig journalistisk præstation i et specialmedie

Anders Bordings Mediepris uddeles til et nyskabende specialmedie, der bør tjene til inspiration for andre.

ARTIKEL 3
I forbindelse med uddelingen af Anders Bording Prisen uddeles yderligere tre specialpriser:

Innovationsprisen uddeles til en person eller et team, der med succes har introduceret nyskabende medier, forretningsmodeller, produktionsformer, distributionsformer, finansieringsformer eller lignende for et specialmedie. Der lægges vægt på dokumentation for, at målgruppen er defineret og nået, og at resultatet er økonomisk levedygtigt.
Prisen for digitale medier uddeles til en person eller et team, der for et specialmedie har skabt indhold eller tjenester, som på bemærkelsesværdig vis udnytter digitale muligheder.
Prisen for visuel formidling uddeles til en person eller et team for bemærkelsesværdig visuel formidling i et specialmedie. Prisen kan tildeles både samlede visuelle løsninger (såsom redesigns, webdesigns og layouts) og enkeltstående visuelle elementer (såsom fotos, illustrationer og informationsgrafikker). 

ARTIKEL 4
Anders Bording Prisen uddeles af en bedømmelseskomité på fire medlemmer.
Komiteen sammensættes for et år ad gangen.
Danske Specialmediers bestyrelse udpeger komiteens formand og de øvrige tre medlemmer.
De enkelte juryer består hver af op til tre medlemmer.
Et medlem af Bording-komiteen eller specialjuryerne kan ikke deltage i møderne, hvis de selv eller det medie, de er tilknyttet, er indstillet.

ARTIKEL 5
Motiverede forslag til modtagere af Anders Bording Prisen og specialpriserne kan indsendes inden for en af komiteen fastsat frist. Bedømmelseskomiteen er suveræn i sine beslutninger og kan også nominere kandidater, der ikke er foreslået udefra.

Det offentliggøres på Danske Specialmediers web-site, hvilke kandidater til priserne, der er foreslået.
Komiteen og hver af specialjuryerne nominerer tre kandidater til hver af priserne.
De nominerede projekter skal være førstegangspubliceret af medier, der er medlemmer af Danske Specialmedier.
De nominerede projekter skal som udgangspunkt være gennemført inden for det seneste år, idet længerevarende projekter dog også kan nomineres.
Navnene på de nominerede kandidater offentliggøres forud for prisoverrækkelsen.
Navnene på vinderne offentliggøres i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Vedtaget af Dansk Specialmediers bestyrelse den 25. oktober 2011.

 

Mere om nøgleordene