Bemærk at Danske Specialmedier nu er fusioneret ind i Danske Medier, og at denne hjemmeside ikke opdateres mere.

Konference

Redaktørernes Døgn 2012

Dato: 
08/05/2012 - 11:00

Redaktørernes Døgn 2012 gennemføres

                         tirsdag den 8.-onsdag den 9.maj 2012 på Hotel Svendborg

Journalistikkens tilstand 2012
Vi er klar til 24 udfordrende timer på Hotel Svendborg.
Redaktørernes Døgn, som arrangeres af Danske Mediers Forum, sætter journalistikken og mediebranchens selvforståelse til debat gennem en række oplæg, der dokumenterer og debatterer "Journalistikkens tilstand 2012" i Danmark.
Er journalistikken og medierne på rette vej eller havnet på en farlig afvej?
Tirsdag 8. maj 2012
Journalistikkens tilstand i Danmark
- to store undersøgelser kortlægger journalistikkens tilstand i Danmark og i Skandinavien.
I samarbejde med Nordiske Mediedager (Nordic Media Festival) i Bergen præsenteres en helt frisk undersøgelse af borgernes brug af medier og holdninger til medierne - sammenlignet med journalisternes ditto.
Gennem undersøgelsen får vi et indblik i forskelle og ligheder mellem befolkningens dagsorden og mediernes dagsorden.
Resultaterne præsenteres af en af Norges mest kendte politiske analytikere og medieforsker professor Frank Aarebrot fra universitetet i Bergen.
Se mere her om ham http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Aarebrot
Vi præsenterer efterfølgende den danske troværdighedsundersøgelse ved Mark Ørsten og Anker Brink Lund.
Undersøgelsen kortlægger begrebet troværdighed set fra kildernes side og fra journalisternes side.
Efter frokost sætter vi de to undersøgelser til debat gennem en
"Konfrontation med virkeligheden" - hvor konferencen i samarbejde med Kontrabande på en innovativ og anderledes måde går i infight med vores "kunder" - borgerne.
Kulturminister i spil
Den "næsten" nye kulturminister Uffe Elbæk møder pressen og gennem et kritisk og forhåbentligt underholdende interview bliver vi klogere på, hvad han vil på alle de hotte medieemner.
"Skaber internettet og især sociale medier revolution og demokrati?
Evgeni Morozov er forfatter og journalist fra Hvide Rusland. Han bor nu i USA, hvor han er tilknyttet Stanford University. Han er forfatter til bogen "The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom"
Han giver et kritisk oplæg om bagsiden af de sociale medier og hvordan de eksempelvis bruges af regeringer til at kontrollere informationsstrømmen.
Og om hvordan de sociale medier kan være helt i uoverensstemmelse med de idealer, som de fleste frie medier baserer sig på.
Journalistik i konflikt - spiller medierne overhovedet nogen rolle?
International Media Support, IMS, har i en årrække arbejdet med at understøtte opbygning af uafhængige medier og journalistik i konfliktfyldte dele af verden, hvor fri presse har svære kår. Direktør for IMS, Jesper Højberg, sætter kritisk fokus på vores gængse opfattelse af mediernes rolle som kritisk iagttager af magthaverne.
Aftenarrangement på Danmarks ældste højskole
Ollerup Gymnastikhøjskole er kendt for at være en "trendsættende traditionalist" og for at være de bedste til det de gør.
Vi sætter scenen til en befordrende aften i "oplysningstiden" med åndelig føde og inspiration fra folkeoplysningens stærke rødder med højskolesang, gymnastik opvisning, "forstærket" højskolebuffet og godt selskab med alle redaktør kollegerne.
Onsdag 9. maj 2012
Er medierne til gavn for samfundet?
Medierne er i usync med borgerne, der efterspørger en hel anden slags nyheder end dem, vi præsenterer dagligt for dem. Der er brug for en ny journalistisk vej, hvor både mediet og mediehuset radikalt skifter rolle og opgave fra at være observatør til at være aktør.
Spørgsmålet er bare: Er det redningen eller en døgnflue?
Et provokerende og tankevækkende oplæg, der sætter journalistikkens grundsjæl til debat.
Redaktøren sat ud af spillet - af brugerne
Vi deler og deler gerne med alle vennerne hvad vi læser på Facebook. Stadigt flere danskere har nyhedsfeedet på Facebook som deres primære nyhedskilde og sætter dermed redaktørerne ud af spillet.
Vi får et indblik i de dramatiske forandringer i medieforbruget, der er på vej på grund af Facebook.
Konferencen tilrettelægges af Anne-Marie Dohm og Søren Knudsen
Et mere deltaljeret program udsendes primo marts.
Konferencen retter sig mod redaktionelle ledere hos medier, der er medlem af Danske Dagblades Forening, Danske Specialmedier, Danske Magasinpresses Udgiverforening, Digitale Publicister, Foreningen af Danske Interaktive Medier, Ugeaviserne, Radioerne, TV2 Regionerne samt på virksomhederne DR og TV 2 Danmark.
Tilmelding nedenfor, hvis du deltager i hele konferencen og ønsker overnatning. Du vil senest to hverdage efter tilmelding modtage en bekræftelse.

Hvis du kun ønsker at deltage i dele af konferencen eller ikke vil overnatte, bedes du sende din tilmelding til medierne@medierne.dk

Pris:
Ved tilmelding senest tirsdag den 10. april 2012
:
5.100 kr. plus moms (inkl. overnatning)
4.400 kr. plus moms (uden overnatning)
3.300 kr. plus moms (enkelt dag uden overnatning)
Ved senere tilmelding:
5.700 kr. plus moms (inkl. overnatning)
4.700 kr. plus moms (uden overnatning)
3.600 kr. plus moms (uden overnatning)

Sidste frist for tilmelding: tirsdag den 24.april 2012

Tilmelding er bindende fra den 24. april, og deltagergebyr refunderes ikke ved senere afbud. Det er muligt at sende en anden.

 

Arrangementet er blevet afholdt.

Mere om nøgleordene